Фрагменти от ажурна оброчна плочка

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Фрагменти от ажурна оброчна плочка
Датировка:
ІІІ-IV в.сл.Хр.