Фрагменти от ажурни оброчни плочки

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Фрагменти от ажурни оброчни плочки
Датировка:
втор.полов. II – кр. III в.сл.Хр.