Блок с надпис

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Искра-Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Блок с надпис
Датировка:
III-II в.пр.Хр.
Местонахождение:
Исторически музей Искра-Казанлък