Ажурна оброчна плочка

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Ажурна оброчна плочка
Датировка:
ІІ-ІІІ в.сл.Хр.