Блок с надпис

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Искра-Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Блок с надпис
Датировка:
II в.сл.Хр.
Местонахождение:
Исторически музей Искра-Казанлък