Фрагмент от статуйка на Аполон

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Фрагмент от статуйка на Аполон
Датировка:
втор. полов. II – кр. ІІІ в.сл.Хр.