Глава на Венера

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Глава на Венера
Датировка:
II – ІІІ в.сл.Хр.