Част от дорийска колона

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност"
Наименование:
Част от дорийска колона
Датировка:
посл. четв. IV – първа четв. ІІІ в.сл.Хр.