Капител

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
археология - Античност
Наименование:
Капител
Датировка:
Късен Елинизъм или Ранна Римска епоха