Капител

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Капител
Датировка:
посл. четв. IV – първа четв. ІІІ в.сл.Хр.