Оброчна плочка

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Оброчна плочка
Датировка:
Римска епоха