оброчна плочка

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
оброчна плочка
Датировка:
кр.II – нач. III в.сл.Хр.