Статуя тракийски конник

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей „Искра” - Казанлък
Отдел:
Археология -Античност
Наименование:
Статуя тракийски конник
Датировка:
ІІІ-IV в.сл.Хр.
Местонахождение:
Исторически музей „Искра” - Казанлък