Събития
29.08.2019

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА” 2019 г.

За дванадесети пореден път в рамките на Празниците в долината на тракийските царе на 30 и 31 август изследователи в областта на тракологията, тракийската археология, епиграфиката и нумизматиката ще се съберат, за да представят своите доклади в рамките на конференцията „Проблеми и изследвания на тракийската култура”. 

Конференцията ще се проведе в залите на Културно-информационен център „Искра” 4. Официалното откриване е в 13:30 ч., като четенията и дискусиите ще продължат до 17:15 ч. Втория ден конференцията ще се проведе във времето от 09:00 до 12:00 ч.

Осемнадесет доклада на деветнадесет автора ще бъдат представени  в рамките на четири заседания. Тематиката на научните изследвания е разнообразна – нови данни и обобщения на резултати от проучвания на селища и поселищен живот от каменно-медната, късножелязната и римската епохи; археологически обекти, свързани с погребалните и поменални практики на траките от бронзовата, желязната и римската епохи; групи археологически находки свързани с бита и ежедневието;  различни аспекти от религиозните вярвания и обреди на траките; нов прочит, представяне и анализ на епиграфски и нумизматични паметници.

В конференцията  ще участват учени  от Националния археологически институт с музей при БАН, от Института по Балканистика с център по тракология при БАН, от Софийския унивеситет „Св. Кл. Охридски” , от Нов български университет,  от АМ „М. Домарадски“ – Септември, от РИМ – Хасково, от РИМ – Сливен и от ИМ „Искра” – Казанлък.

Продължени са още две добри практики в провеждането на конференцията – участие на чуждестранни колеги – този път от Гърция и участие  на млади колеги-докторанти.

ПРОГРАМА

30.08.2019г. /петък/

13:30 - Официално откриване на конференцията в Културно-информационен център на ул. „Искра” 4

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ /1-ва част/ - Модератор проф. дин Валерия Фол


13:45 - Докторант И. Коцов /НАИМ при БАН/
Специализирани производства, търговия и проблеми на ранния политогенез в района на Варненските езера, Лонгоза и в басейна на р. Провадийска през халколита.

14:00 - Станислав Илиев /РИМ – Хасково/
Долмените в югоизточна Европа. Състояние на проучванията.

14:15 - Гл. ас. д-р Даниела Стоянова /СУ „Св. Климент Охридски”/
Сими с лъвски глави от Аполония Понтика.

14:30 - Гл. ас. д-р Мирослав Издимирски /ИБЦТ „проф. Ал.Фол” при БАН/
Археологически текстил от Древна Тракия: стари и нови сведения.

14:45 - Дискусия по представените доклади

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ /2-ра част/ - Модератор  доц. д-р А. Гоцев

15:30 - Диана Димитрова /НАИМ при БАН/
Проучване на могила "Вифор" край Ясеново, Казанлъшко.

15:45 - Доц. д-р Мария Чичикова
Водоснабдяване и канализация на Севтополис.

16:00 - Доц. д-р Алексей Гоцев /НАИМ при БАН/, докторант Вяра Петрова /АМ „Мечислав Домарадски” – гр. Септември/
Нови данни за селищното развитие в Тракия - Емпорион Пистирос 2019.

16:15 - Д-р Николай Шаранков /СУ „Св. Климент Охридски”/
Практиката на заличаване на надписи в елинистическа Тракия.

16:30 - Докторант Владислав Живков /НАИМ при БАН/
Кани от периода II в. пр. Хр. - I в. сл. Хр. (от територията на днешна Северна България).

16:45 - Дискусия по представените доклади

17:30 - Откриване на изложбите „Тракийска изложба по света” и „Изследване на мегалитите в Сърнена Средна гора” в Културно-информационен център.

31.08.2019г /събота/

ПРЕДИОБЕДНА СЕСИЯ /1-ва част/ - Модератор д-р В. Игнатов


09:00 - Меглена Първин /ИМ „Искра” – Казанлък/
Стъклен модиолус от втората половина на I –първата половина на II в.сл.Хр.Докторант

09:15 - Д-р Веселин Игнатов /РИМ – Сливен/
Спасителни разкопки до югозападната порта на Августа Траяна през 2011г.

09:30 - Д-р Филип Колев
Градско развитие на Никополис ад Нестум.

09:45 - Докторант Николай Димитров /СУ „Св. Климент Охридски”/
Две колективни монетни находки от IV в. от Кабиле.

10:00 - Д-р Атанасиос Гуридис
A short journey as a contribution to the joint reading of the Ancient Thrace: crossing the valley of the lower flow of the Evros (Marica) River.

10:15 - Дискусия по представените доклади

ПРЕДИОБЕДНА СЕСИЯ /2-ра част/ - Модератор Проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева

10:45 -Проф.д.и.н. Валерия Фол /ИБЦТ „проф. Ал.Фол” при БАН/
Свещената напитка.

11:00 - Доц. д-р М. Йорданова /СУ „Св. Климент Охридски” и НБУ/
Дионис  и вярата в безсмъртието. По материали от тракийски култови комплекси.

11:15 - Проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева /ИБЦТ „проф. Ал.Фол” при БАН/
Към митологията на възникването на Бизантион (по нумизматични данни).

11:30 - Гл. ас. д-р Стоянка Димитрова /ИБЦТ „проф. Ал.Фол” при БАН/
и съмнителната стойност на един артефакт като исторически извор (или за фалшификатите на антики).

11:45 - Дискусия по представените доклади