Събития
23.08.2018

ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА „ПЪТЕШЕСТВЕНИК ВЪВ ВРЕМЕТО”, ПОСВЕТЕНА НА 85-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ДИН АЛЕКСАНДЪР ФОЛ

На 31август 2018 г, от 17:30 часа пред Културно-информационен център „Искра“ 4 ще бъде открита документална изложба „Пътешественик във времето“, посветена на 85-ГОДИШНИНАТА от рождението на проф. дин АЛЕКСАНДЪР ФОЛ, основател на Института по тракология при БАН, днес Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при Институт за балканистика с Център по тракология – БАН. Изложбата е подготвена съвместно с Нов български университет и се реализира по инициатива на Историческият музей „Искра“ в Казанлък като част от програмата на традиционните ПРАЗНИЦИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ 30 АВГУСТ – 2 СЕПТЕМВРИ  2018, КАЗАНЛЪК. На откриването ще присъстват проф. дин Валерия Фол, съпруга и най-близкият съратник на проф. дин Александър Фол, проф. д.изк. Ваня Лозанова, ръководител на Центъра по тракология при Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, д-р Момчил Маринов, директор на ИМ „Искра”, представители на Община Казанлък, колеги – археолози и историци, участници в IX-ата конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура”.

В 15 цветни документални постера са проследени животът и делото на проф. Ал. Фол. Разказът започва с неговата семейна среда от поредица забележителни интелектуалци, сред които изпъкват фигурите на майка му, Вера Бояджиева-Фол, писателка, журналистка и общественичка, и баща му, Николай Фол, режисьор и театрален педагог, преводач, автор на книги и пиеси за деца. Представени са най-забележителните моменти от живота, както и неизчерпаемото множество аспекти на дейността и делото на учения, общественика, учителя, твореца, визионера Александър Фол – сред ученици при откриване на училища в Троян, Първомай и другаде; сред учители и колеги от музеите и на археологически обекти; на аудиенция при папа Йоан Павел II; в Културния дом „Витгенщайн“, Виена; на заседание на ЮНЕСКО, Париж; с Далай Лама; с генералния секретар на ЮНЕСКО Амаду-Махтар М’Боу ...

Трудно е да бъдат събрани в няколко постера всички духовни хоризонти, които проф. Ал. Фол очерта в научните дирения на основаната от него нова научна и университетска дисциплина тракология. Той е автор на над 400 научни монографии, студии и статии, публикувани в български и чуждестранни издания; инициира редица големи издателски проекти, които и до днес оформят профила и стратегията на Центъра по тракология при ИБЦТ – БАН.

Разбира се, сред акцентите в изложбата особено място заемат усилията на проф. Ал. Фол за институционализиране на науката тракология и основаването на Института по тракология при БАН през 1972 г., както и провеждането на международните конгреси по тракология, следвани от въвеждането на тракологията като основна дисциплина в университетските програми по история, създаването на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” и на Националния исторически музей.

Далеч преди падането на Желязната завеса проф. Ал. Фол инициира и реализира двустранни и многостранни международни научни експедиции, на които е ръководител: българо-немската експедиция за проучване на селищната могила при с. Драма, Ямболско; българо-японско-холандската – на селищната могила Дядово край Нова Загора; българо-руската – на селищната могила Юнаците, Пазарджишко; българо-френската – на неолитното селище Ковачево, българо-италианската – на Рациария. Организира историко-археологическите експедиции „Аполония – Странджа“ и „Странджа – Сакар“, както и интердисциплинарните изследователски програми „Родопика“ и „Гетика“. Снимки с колеги и студенти илюстрират този преизпълнен с идеи период от живота на Учителя и Учения.

С още едно начинание проф. Ал. Фол повдига Желязната завеса далеч преди края на 20 в. С инициирането и организирането на поредица изложби, начевайки с изложбата „Тракийските съкровища”, която посети едни от най-големите и забележителни музеи в света – Париж (1974), Виена (1975), Лондон (1976); „Рогозенското съкровище“ – Британския музей (1986), Бон (2004-2005) и др., последната от които „Златото на траките“ – Париж (2006), съпроводени с лекции и симпозиуми, страната ни популяризира културно-историческото наследство на българските земи от древността и интернационализира тракологията на световната научна сцена.

Изложбата представя и редица непоказвани досега документи, илюстриращи активната международна кореспонденция на проф. Ал. Фол с водещи фигури на световната наука за древността, на културата, общественици и политици; осветлява образа му посредством задушевното му приятелство с видни български интелектуалци и учени като Петър Увалиев, проф. Богдан Богданов, Георги Китов, проф. Иван Маразов и др.; щрихира ореола му на харизматичен преподавател в Историческия факултет и специалност Културология във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в Нов български университет, на който е почетен професор.

Изложбата „Пътешественик във времето“ предлага един задъхан и кратък разказ за изпълнен с големи начинания и идеи живот, повечето от които са намерили и намират и днес успешна реализация!

Материалите, включени в изложбата, са предоставени с любезното съдействие на Университетския архив на Нов български университет; Архива на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ – БАН; ДА „Архиви“; Библиотеката на Центъра по тракология „Проф. Ал. Фол“ при ИБЦТ – БАН; Библиотеката на НБУ; лични архиви на сем Фол, доц. д-р Майя Василева, доц. д-р Теодор Леков, доц. д-р Върбан Тодоров.

23.08.2018 г.