Събития
23.04.2017

Закриваща пресконференция

На 25.04.2017 г. в 11:00 ч. в залата на Истроическия музей Искра - Казанлак ще се проведе закриваща пресконференция по проект “Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-26/22.05.2015, подписан между Министерство на културата и Исторически музей Искра, гр. Казанлък по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Стойността на проекта е 187 034.41 Евро и периодът му за изпълнение е 22.05.2015-30.04.2017.

Mисията на проекта е документиране и дигитализиране на културно наследство на територията на община Казанлък с цел неговото популяризиране и консервация.Основни цели са реставрацията, консервацията, опазването и популяризирането на Тракийското културно наследство и изграждане на научно звено за неговото проучване.

На пресконференцията ще бъдат представени извършените дейности, постигнатите резултати и и целеви групи в рамките на проекта.

 

Очакваме Ви!